Paul Verhaeghe - Jurist Familiaal Bemiddelaar

Een familiaal bemiddelaar kan partijen die zich in een ernstig en/of langdurig familiaal of relationeel conflict bevinden begeleiden naar een oplossing. De emotionele en financiële kost van een familiaal conflict wordt dikwijls onderschat. Een professionele familiaal bemiddelaar kan de impact en gevolgen van een conflict tot de juiste proporties herleiden.

Door zelf deel te nemen aan het bemiddelingsproces onder begeleiding van de familiaal bemiddelaar zoek je samen met de andere partij(en) naar een sluitende en bindende oplossing. Als mede-auteur van deze oplossing die vastgelegd wordt in een bemiddelingsakkoord vind je nadien opnieuw de vrijheid om nieuwe en andere keuzes te maken.

Conflicten oplossen via een bemiddelaar of een advocaat?

In elke relatie met je partner, familie, vrienden, buren of collega’s krijg je vroeg of laat wel eens met een meningsverschil, probleem of zelfs een regelrecht conflict te maken. Het overgrote deel van deze confrontaties worden in onderling overleg bijgelegd en afgesloten.

Af en toe worden we geconfronteerd met een blijvend conflict, hoezeer we ook ons best doen, we krijgen het maar niet opgelost. De confrontaties worden intenser, komen steeds vaker voor en bedreigen uiteindelijk de relatie of de samenhang binnen de familie. Uiteindelijk voelen beide partijen zich gedwongen om het conflict steeds opnieuw aan te gaan en komen zo in een impasse terecht waar ze zonder tussenkomst van een externe partij, bijvoorbeeld een rechter of een bemiddelaar, niet uitraken.

Om aan deze impasse te ontsnappen kunnen we beroep doen op een neutrale derde of familiaal bemiddelaar die ons via het bemiddelingsproces opnieuw met elkaar in gesprek brengt en ons zodoende zelf tot een oplossing laat komen. Het is een proces waarin rekening wordt gehouden met de belangen van beide partijen. Niettegenstaande ‘bemiddelen’ dikwijls begrepen wordt als ‘water in de wijn doen’ of ‘inbinden en toegeven’ is het proces van bemiddelen gefocust op het vinden van een ‘win-win-oplossing’ voor alle betrokken partijen.

Bemiddelen (in Nederland ook wel mediation genoemd) is een alternatieve manier om met meningsverschillen, problemen en conflicten om te gaan. De familiaal bemiddelaar is de neutrale derde in het bemiddelingsproces die het evenwicht tussen beide partijen tot op het einde blijft bewaken.

Bemiddelen voorkomt dikwijls een lange uitputtende en vaak dure strijd voor de rechtbank. In bemiddeling werken beide partijen zelf aan oplossingen en een overeenkomst onder de vorm van een bindend bemiddelingsakkoord. Ze kiezen dus om samen ‘hun’ oplossing te maken i.p.v. het ondergaan van een vonnis opgelegd door de rechter.
Vooreerst voorkomt bemiddeling een lange rechtsgang, elke partij met eigen advocaten en uiteindelijk met een vonnis dat door de rechter wordt opgelegd. Partijen hopen dat het vonnis ‘de kerk in het midden zal houden’, wat niet zeker is. Indien niet tevreden met het vonnis, gaat men in hoger beroep en begint de rechtsgang van voren af aan. Naast de tijd dat dergelijke gerechtelijke procedure in beslag neemt, kost het ook een hoop geld.

Een tweede groot voordeel aan bemiddeling is dat er naar een positieve oplossing wordt gezocht in overleg met alle betrokken partijen. De uiteindelijke oplossing is er één die door allen aanvaard wordt. Bemiddeling is ook een methodiek die een beroep doet op alle partijen om het conflict in eigen handen te houden en verantwoordelijkheid te dragen voor de mogelijke oplossingen en het uiteindelijke resultaat. Op die manier kunnen constructieve beslissingen genomen worden die langdurig standhouden omdat ze door alle betrokkenen gedragen worden. De betrokkenen hebben immers zelf bepaald wat belangrijk is.

En er is een derde niet onbelangrijk element: met een rechtsgang verzuurt de relatie, er is een negatieve werking, ‘het gelijk’ wordt cruciaal, de standpunten verharden, er zijn spanningen die zeer kunnen drukken op de verdere verstandhouding, en specifiek bij (echt)scheidingen kan dit zelfs in latere generaties doorwerken.

Als jurist met een postgraduaat-opleiding familiale bemiddeling aan de KULeuven kan Paul u de nodige relevante informatie en adviezen geven bij het bespreken van mogelijke oplossingen van het conflict. Zo kunnen beide partijen goed geïnformeerde beslissingen nemen en dienen zij zich niet voor elk afzonderlijk probleem tot een andere specialist te wenden.

Tevens beschikt Paul over een rijke professionele ervaring als marketing & sales manager bij verschillende Europese bedrijven. Deze professionele achtergrond geeft hem de nodige communicatievaardigheden en inzicht in de onderliggende belangen en motivaties van gesprekspartners om op een professionele wijze te bemiddelen tussen betrokken partijen als onafhankelijke derde of familiaal bemiddelaar .

Om een familiaal bemiddelingstraject met enige kans op succes aan te vatten dienen partijen akkoord te zijn over twee voorwaarden; beide partijen zijn bereid om een oplossing te vinden voor het conflict en ze zijn ervan overtuigd zijn dat een familiaal bemiddelaar als derde hen hierbij kan begeleiden.

Relevante artikels rond familiale bemiddeling

Geens wil kinderen anoniem horen bij echtscheiding ouders

woensdag 2 december 2015|Reacties staat uit voor Geens wil kinderen anoniem horen bij echtscheiding ouders

Kinderen van ouders die in een echtscheidingsprocedure zitten, moeten bij de rechter hun verhaal kunnen doen zonder dat hun ouders hun verklaring achteraf kunnen lezen. [...]

Hoe bewaar je de vrede tijdens de eindejaarsfeesten?

zondag 22 november 2015|Reacties staat uit voor Hoe bewaar je de vrede tijdens de eindejaarsfeesten?

In Libelle Magazine van 19 november geef ik enkele tips om de lieve vrede te bewaren tijdens de komende eindejaarsfeesten. Lees meer op pagina 66 [...]

Duurzame relaties komen neer op twee basiseigenschappen.

maandag 10 november 2014|Reacties staat uit voor Duurzame relaties komen neer op twee basiseigenschappen.

Een heel interessant artikel over het onderzoek dat John en Julie Gottman hebben uitgevoerd naar de ‘masters en de disasters’ in relaties en hoe ze [...]

Links voor ouders en kinderen